Kodeks

dobrych praktyk

Jako jedna z niewielu firm na rynku finansowym zaprojektowaliśmy i wprowadziliśmy kompleksowy program etyczny, którego najważniejszym elementem są Zasady Dobrej Praktyki. Stanowią one zespół podstawowych wartości i opartych na nich standardów postępowania, jakimi kierujemy się w swojej działalności.

Zasady Dobrej Praktyki są dla nas swoistym kompasem moralnym wskazującym odpowiedni kierunek podejmowanych decyzji. Kluczowe zasady etyczne określone zostały w naszym kodeksie jako Wartości Koronne Phinance.
 
Dzięki temu, że przestrzeganie zasad zawartych w kodeksie jest obowiązkiem każdego pracownika PHINANCE to gwarancja, że każdy z naszych klientów zostanie obsłużony rzetelnie i uczciwe. To nasza jedyna droga do pełnego sukcesu.

Pobierz kodeks