Informacje dla Akcjonariuszy

 • Proponowany porządek obrad ZWZA Phinance S.A. 2020 -  plik

 • Zmiana w składzie Zarządu Phinance S.A. – plik

 • Powołanie do Rady Nadzorczej - plik

 • Wezwanie nr 1 do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki - plik

 • Wezwanie nr 2 do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki - plik

 • Zmiana sposobu reprezentacji, składu Rady Nadzorczej i Statutu Spółki – plik

 • Wezwanie nr 3 do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki - plik

 • Wezwanie nr 4 do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki - plik

 • Wezwanie nr 5 do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki - plik

 • Zmiana Statutu Spółki – KRS - plik

 • Proponowany porządek obrad ZWZA Phinance S.A. 2021 - plik

 • Proponowany porządek obrad ZWZA Phinance S.A. 2023 - plik